EIENDOMSOORDRAGTE

Kostetabelle (Oordragte)

 

“Die fooie van Transportbesorgers in eiendomsoordrag-aangeleenthede

soos van tyd tot tyd gepubliseer deur die Prokureursorde van Suid Afrika is

bloot ‘n riglyn wat deur die meeste Prokureurs en Transportbesorgers gevolg

word.

Ons fooie is gemiddeld 15% tot 20% laer as die riglyne van fooie soos van

tyd tot tyd gepubliseer.”

Vir ‘n aanduiding van die riglyne,kliek hier

Here Calculator for transfer costs

Kontak ons vir ‘n kwotasie

Ons fooie is gewoonlik 15% tot 20% laer as die riglyne wat van tyd tot tyd gepubliseer word